Een- en tweedelige dekbedden

Traumatras Hulleman textiel

Traumapatiënten hebben vaak op straat gelegen of beklemd gezeten. Hierdoor hebben zij soms een natte, koude, slecht doorbloedde huid. Vaak wordt er dan een hardplastic- of houten wervelplank gebruikt. Deze is echter verre van comfortabel. Het langdurig gebruik van een wervelplank is dan ook niet zonder gevaren. Reeds na 2 uur kan decubitus optreden, met name op het achterhoofd en het sacrum. Het is daarom wenselijk om de patiënt zo snel mogelijk van de wervelplank af te halen. Decubituspreventie begint in de vroegst mogelijke situatie.

Door de patiënt zo snel mogelijk op een zacht matras te leggen kan pijn en onrust van de patiënt worden verminderd. Omdat letsels aan de wervelkolom in deze fase nog niet zijn uitgesloten dient de fixatie van de patiënt voortdurend te worden gewaarborgd. Daarnaast moet het matras, om de letsels van de patiënt in kaart te kunnen brengen, voor alle röntgen- en aanvullende onderzoeken te gebruiken zijn. Het Traumatras is het alternatief voor gebruik van de wervelplank, binnen de muren van het ziekenhuis. Het traumatras is door de afdeling Radiologie en de afdeling Spoed Eisende Hulp van het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg (NL) ontwikkeld en voldoet aan bovengenoemde eigenschappen.

Voor wie is het traumatras bedoeld?

Het Traumatras is ontwikkeld voor intramurale opvang van (multi) trauma slachtoffers bij wie een fixatie van het hoofd-halsgebied is geïndiceerd en waar aanvullend (röntgen)onderzoek zal gaan plaatsvinden. Het Traumatras is een hulpmiddel voor intramurale fixatie en verplaatsing van (multi) trauma slachtoffers tijdens de eerste opvang.

Het Traumatras is bedoeld voor gebruik in gecontroleerde omstandigheden. Het is ontwikkeld voor toepassing binnen de muren van het ziekenhuis, met name op de afdeling Spoed Eisende Hulp en de afdeling Radiologie. Extreme omstandigheden (koude, chemicaliën) kunnen de materiaaleigenschappen negatief beïnvloeden. Het matras is dan ook niet bedoeld voor prehospitaal gebruik.

Traumatras gebruiken

Het traumatras is niet ontwikkeld voor los gebruik. Het Traumatras dient altijd in combinatie met een Trolley, Brancard, CT of Röntgen (Bucky) tafel te worden gebruikt. De transfer van de ene naar de andere modaliteit mag dan ook niet tillend worden uitgevoerd maar altijd schuivend over een ‘transfer’ plaat, zoals b.v. een ‘patslide’. Het Traumatras zal zo spoedig mogelijk na binnenkomst op de SEH, wanneer de patiënt ABC stabiel is, kunnen worden ingezet.

Opmerking: Het verbedden van een patiënt kost tijd. Het is dus een voorwaarde dat de patiënt ABC stabiel is. Primair levensbedreigende aandoeningen dienen te zijn onderkend en (waar nodig) behandeld.

Het gebruik van het Traumatras dient, wanneer de noodzaak tot fixatie van hoofd-halsgebiedniet langer meer is geïndiceerd, zo spoedig mogelijk te worden gestopt.

Ga naar www.traumatras.eu of neem contact op voor meer informatie.

Folder downloaden


Klik hier om de folder te downloaden.

Directeur/eigenaar
E-mail jtamminga@hullemantextiel.nl
Telefoon (0546)575515

Planning/inkoop
E-mail bertkok@hullemantextiel.nl
Telefoon (0546)575515

Accountmanager West, Midden en Zuid Nederland
E-mail hvierbergen@hullemantextiel.nl
Telefoon (0546)575515

Accountmanager Noord Oost Nederland
E-mail atamminga@hullemantextiel.nl
Telefoon (0546)575515